KNGE 44 C laterale kollateralligament rekonstruktion med gracilis genus *** .

operations beskrivelse:

Skråmedial incision over pes anserinus, høstes gracilissene og graften præpareres*** cm i længden og lægges dobbelt og færdig længde er ***  cm til LCL.


Længdegående incision på lateralsiden, skarp i hud og stump i subcutis. Hæmatom udtømmes. Der sikres hæmostase.
Der foretages stumpt dissektion sv.t. læsion i laterale kollateralligament og biceps femoris senen. Nervus peroneus identificeres og frilægges. Efter frilægning af nervus peroneus, skånes denne.
Der åbnes længdegående i tractus og LCL identificeres
Ved hjælp af guide system reames 6 mm i caput fibula anterolateralt hen mod posteromedialt og graften fikseres med 6 mm Millargo skrue og herefter trækkes graften under tractus og fikseres på laterale femurepikondyl ( 3-4 mm posteriort for med denne). Med knæet i 20-30 graders fleksion i knæleddet og under valgus tryk samt neutral fod isættes 6 mm Milagro skue.

Før fiksation af graften på femur, er der foretaget præ-tensionering.

Der lukkes lagvist huden med ***

Hængselbandage anlægges i 0-90 grader

Post operativ plan:

Bandageringstid 6 uger mellem 0 og 90 grader og uden belastning: Mobiliseres med to krykker