Derotation osteotomi -Femur

 

Normal vinkel :

Femoral anteversion a.m. Waidelich :

Femur:  ca.20-25 grader 

 
Tibiaextern rotation a.m. Ulm

Tibia : ca 35 grader.

 

 

Operationsbeskrivelse:

I                                                                  Universel anæstesi
foretages efter 5-trinsprocedure                 

Extern rotationsosteotomi af femur            KNFK 59
Tuberositas tibia distalisering KNGK59
Reconstructio MPFL gen.sin KNGL49   

Preop. gives 1,5 gram Zinacef iv præ og post operativt


Lateral adgang bag tractus ileotibialis, hvor distale femur frilægges, det i sættes to guidepinde med 20 gr vinkling. Osteotomien opsaves a.m. Hintervimmer, hvor der posteriort rammes et moderat stort kar som giver anledning til ca. 450 ml blødning og karret ligeres. Lille kile udtages og osteotomien de-roteres ca ***  gr. og der monteres Loqteq skinne, med 4 låseskruer på hver side af osteotomien og opnåes stabilitet.
Osteotomien checkes i gennemlysning.

                                                                   Vicryl i 2 lag.
                                                                   Vicryl rapid i hud.
 
Der instilleres                                             40 ml ½% Marcain med adrenalin.
 
Der sikres at der er vaskularing af fod postoperativt

Plan:

Mobiliseres med krykkestokke og tilladelse til fuldstøtte. Må fra starten udfører aktiv ekstension mod tyngden. Kan udskrives efter mobilisering.
 
Trådfjernelse egen læge 10-14 dage
Amb. Kontrol efter 4 uger (inkl rtg) og efter 4 md hos undertegnede inkl rtg.

 

 

 

 


 

Rotational Deformity—When and How to Address Femoral Anteversion and Tibial Torsion. Clinics in Sports Medicine, 2022-01-01, Volume 41, Issue 1, Pages 27-46

 

Noyes' Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes (Second Edition) 2017, Pages 773-847