Lateralt for patella åbnes over laterale retinakulum, hvor clivagen mellem det superficielle og profunde lag spaltes og der fortages længdegående gennemskæring af begge lag på henholdsvis et patellanært og et mere lateralt niveau. Herefter flekteres knæet 90 gr og det profunde og superficielle lag sys sammen med vicryl nr 0, så der herved er opnået ca *** mm forlængelse.

 


 

Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction with Open Physes. Clinics in Sports Medicine, 2022-01-01, Volume 41, Issue 1, Pages 97-108

The Lateral Side, Clinics in Sports Medicine, 2022-01-01, Volume 41, Issue 1, Pages 171-183.