Femoroacetabular impingement:

 Pincer: ofte kvinder omkring de 40 (1:3), skyldes enten fokal acetebular overdækning eller general

general ses ved

coxa profunda ( fossa acetabuli på eller overlapper den ilioischiale linje)

Protrusio acetabuli ( Caput overlapper den ilioischiale linje)

Fokal, kan enten være anteriort eller posteriort del af acetabulum.

anteriort : den anteriore kant (anterior wall sign) krydser den bagre kant: positiv cross over sign, kranielt retroversion.

Posteriort: den posterior kant (posterior wall) er mere lateralt for femurs centrum.

Ligger den posteriore kant medialt for femurs center er det tegn på acetabular retroversion eller dysplasi. Ses ofte ved coxa
profunda eller protrusio acetabuli, men kan ses isolereret, uden disse.

der ses oftes på AP røngten:

  •  Pincer : CE > 39 ° AI <0
  • ved hofte dysplasi ses posterior wall sign (PWS), cross-over sign (COS) and prominents af  ischial spine (PRISS)

 

 

Cam: ofte mænd omkring de 30 (14:1)

der ses oftes på røngten: Pistrol grip / coxa vara. Anden årsag kan være femoral retrotorsion.

  • α vinkel på + 50-55 grader
  • anterior offset på mindre end 7-8mm

 

Femoroacetabular Impingement

 

Measurement Range for Measurements
Sharp angle 33°-38°, normal
<32°, insignificant
39°-42°, borderline
>42°, dysplastic
Tönnis angle −10° to 10°, normal
>10°, acetabular dysplasia
<10°, pincer lesion
Lateral center edge angle of Wiberg 22°-42°, normal
<20°, dysplastic
≥20° and ≤25°, borderline dysplastic
≥40°, overcovered
Arthritis <2-mm joint space indicative of arthritis best managed nonarthroscopically
Alpha angle <55°, normal
>55°, cam femoroacetabular impingement

 

Klinisk:

C-sign 

Positiv flexion–adduction–internal rotation test (FADDIR)og flexion–abduction–external rotation test (FABER) 

 er sensitive , men ikke  specifike.

 

 

Operationsbeskrivelse:

aftalt hofteartroskopi af *** hofte efter aftale med***.
Patienten er præoperativt og oplyser om indgrebets art samt risici.
Der er givet mundtlig og skriftlig vejledning præoperativt.
Patienten accepterer indgrebet.
Patienten er orienteret om, at undertegnede er patientens sundhedsfaglige kontaktperson.

OPERATION
I GA gøres ovenstående indgreb.
Der er præoperativt givet inj. Zinacef 1,5 g.

PROCEDURE
Sikker kirurgitjek er foretaget.
Det kontrolleres, at hoften kan trækkes af led.
Der jodes af og lægges afdækning.
Der lægges lokalbedøvelse i huden Lidokain m. Adrenalin 0,5% 20 ml.

Der etableres adgang til det centrale compartment vejledt af gennemlyser og leddet gennemgås. Efter det centrale compartment er behandlet og gennemgået slippes strækket efter *** minutter, og der etableres adgang til det perifere compartment, hvor det gennemgås.

PATOLOGI
Der er en større labrumskade mellem kl. 12-15 med forkalkning i kanten fortil. Der er en grad III bruskskade langs kanten. Resten af brusken er pæn. En større pincerkant fræses væk og labrum fikseres med 3 x Peek ankre og kommer godt på plads. Bruskskaden glattes med Arthrocare. I det perifere compartment fjernes en cam antero-lateralt vejledt af gennemlsyer.

Der anlægges Ropivacain 7,5 mg/ml 20 ml i leddet.
Der lukkes i huden med Ethilon 3-0.

PLAN
Efter timers observation sendes patienten hjem.
Skal følge de retningslinjer og instrukser som er givet af læge og fysioterapeut før operationen.

Som smertebehandling er der anlagt lokalbedøvelse i huden og derudover en blokade i leddet og tillige ordineret smertestillende som angivet.
Skal have fjernet suturer ved fysioterapeut efter godt 2 uger. Evt. ved egen læge hvis patienten kommer langvejs fra.

MEDICIN VED UDSKRIVELSEN
Som smertestillende er ordineret
rp. Pinex 500 mg, 2 tabl., 4 x dgl.
rp. Morfin 10 mg, 1 tabl. ved svære smerter

PLAN FOR OPFØLGNING
Kommer til kontrol ved fysioterapeut efter 2 uger med suturfjernelse og ses herefter hos fysioterapeut efter 6 uger. Henvises evt. til træning i offentligt eller privat regi, men træner ellers i fysioterapien postoperativt.

Ses til kontrol hos operatøren efter 3 mdr. og efter 1 år.

 


 

The Everted Acetabular Labrum: Patho-anatomy, Magnetic Resonance Imaging and Arthroscopic Findings of a Native Variant. Arthoscopy VOLUME 38, ISSUE 1, P72-79, JANUARY 01, 2022.