Operationsbeskrivelse:

Incision en håndsbredde/ 10 cm proksimalt for lateral over laterale malleol *** crus.
Stumt til Nervus peroneus superficialis ses og holdes til side og der foretages anterior og lateral fasciotomi til ekstenstor retinaklet og proksimalt så langt som muligt, inden da er der fortaget sub og præ fascial løsning af fascien.
Ca. 5 cm under gerdys tuberle, fortages hud incision, stumt til fascie der løses sub og præ fasicalt, og der fortages fasciotomi i både distal og proksimalt retning.
Gennemgåes palpatorisk : ingen rest fascie tilknytning.
Der sikres hæmostase.
Der lukkes med
 
2-0 vicryl i subkutant
og
3-0 nylon i hud.
 
Carbokain 0,5% 20 ml i cicatrice og fasciotomi område.

 

Post operativ plan:

Mobilisering med støtte til smertegrænse og fri ankelbevægelighed, men med aflastning med krykkestokke og hyppig elevation de første 14 dage.
  
 
                                                 rp. Kontrol i ambualtoriet efter 8-10 uger
                                                 rp. Fys genoptræning i kommunalt regi
                                                 rp. Suturfjernelse ca. 14. dag 
  
Pt skal aflaste med krykkestokke de første 14 dage efter operation, og der vil derfor være behov for transport til og fra arbejde.
 
Udskrives med vanlige medicin samt:
De første par dage RICE:
 
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.
  
Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
 
 
                                                 Rp. Smertepakke
 
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl Oxynorm 5 mg ved behov dog max 6 gange i døgnet.
 
Forventet sygemeding : 1-3 uger

Mobilisering med støtte til smertegrænse og fri ankelbevægelighed, men med aflastning med krykkestokke og hyppig elevation de første 14 dage.

Der forventes at når han opnår kontrol og styrke af sin højre fod/ankel, typisk efter 4-6 uger, at han kan begyndte at løbe.

Forventet "return to sport" efter 8-12 uger ca.

 


 

Single incision, minimally invasive fasciotomy of the anterior and lateral leg compartments with decompression of the superficial peroneal nerve. Panagiotis D. Symeonidis and Peter Stavrou Foot and Ankle Surgery, 2022-01-01, Volume 28, Issue 1, Pages 30-36