Os peroneum fraktur:

Resektion med direk repair af peroneus med 2-0 fiberwire:

Resektion vil oftes efterlade en hul, hvor man kan enten:

  • tubulariserer defekten eller
  • Tenodese