Operationsbeskrivelse:

Indikation / Patologi:
Igennem *** år gener fra *** achillesene, klinisk er der tale om Kronisk achillesene tenopati, med svigt af konservativ behandling, tilbydes derfor: Skopisk debridement/ adhædrance løsning. Accepterer også d.d.
 
Procedure:
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, og accepeterer, også d.d.
Der er Præoperativt givet:
 
 
Rp. I.v Dicillin 2g engangsdosis.
 
I Block foretages:
 
Skopisk releaseaf achillesene ***.
 
 
Time-out. I bugeleje og uden blodtomshed:
Skrap posterior-lateralt for achillesen, til peritendiet, der åbnes stumt.
Skop initial lateralt, achillesenen adhædrant isår på lateral siden, med out-side laves en posterior-medial portal.
Med shaver fortages resecction fra tæt på calcanus til ca 10-12 cm proksimalt for tilhæftning, 360 grader rundt.

lhæmostase sikres.
Der lukkes med
 
2-0 Vicryl fascie
2-0 Vicryl subutant
3-0 Nylon i hud
 
Plaster og støttebind anlægges.
 
 
Plan / Bemærkninger:
Kan udskrives når han er velbefinende og mobiliseret efter evne, må støtte fuldt ud, uden restriktioner dog til smertegrænsen.
Anbefaler dog de første par dage RICE:
 
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.
  
Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Herefte tiltagende belastning til smertegrænsen.
Udskrives med
 
Rp. Smertepakke
 
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl. Morfin 10 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 10 styks
 
Forventet sygemelding 2 uger.
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 14 dage eller
 
Rp.Tid til stingfjernelse hos sgpl i AMB efter 12-14 dage
Denne tid skal aflyses af patienten, hvis denne ønsker at få suturfjernelse foretaget hos egen læge.
  
Der planlægges opfølgende kontrol i mit ambulatorium,
 
Rp. kontrol tid hos ut om 3 måneder
 
men ved problemer kan pt. kontakte Midræt på telefon eller mail de første 3 mdr. efter operationen.
 
Endvidere bør han starte:
 
Rp. Fys