Indikation/patologi
Komminut patellafraktur. Distale del med flere fragmenter. Minimum *** fragmentær fraktur. God knoglekvalitet. Intakte bløddele
 
Procedure
Pt informeret præoperativt om indgrebet samt risici ifa blødning, kar/nerveskade, infektion samt havari og risiko for amotio ved gener. Samtykker.
Der gives præ operativt:

Rp. iv dicillin 2g engangsdosis 


 
I GA gøres (
KNGJ40 TUL ***
 
Lige adgang over patella. Frakturen opsøges og oprenses. Fund som ovenstående. Forsøger at bevare så mange bløddelstilhæftninger som muligt for at holde sammen på fragmenterne.
Reponeres temporært med lus over de to større fragmenter. Reponeres herefter step by step med K tråd i hvert af fragmenterne. Minimalt step-off intraartikulært som må accepteres da det repræsenterer et af de mindre fragmenter. Der sættes ringcerklage klods på knogle, strammes. Herefter 8 tals cerklage over de to parallelle K tråde. Disse ombukkes i begge ender. De mindre fragmenter forstærkes med osteosuturer.
testet fuldt stabil ad flere omgange til 90 graders fleksion. Endelig stilling kontrolleret i gennemlysning i 2 plan og findes acceptabel.

Defekter i kapsel og quadricepsspejlet lukkes med Vicyl 0-0 på 30 ° flektereret knæ.

2-0 i subcutis.

Nylon 3-0 fortløbende i hud.
Plaster og komprimerende forbinding.

Don-Joy i 0-30
 
Plan/bemærkninger

rp rtg post rgt
 
 
Ad Don Joy
Uge 0-2: 0-30 grader
Uge 2-4: 0-50 grader
Uge 4-6: 0-70 grader
Uge 6-8: 0-90 grader
 
Amb kontrol inkl rtg og suturfjernelse efter 2 uger