Samme patient : præ og post op:

 

Anden case:

 

 

Operationsbeskrivelse:

Indikation/patologi
*** sidig avulsionsfraktur tuberositas tibiae
 
Procedure:

 

Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, og accepeterer.
Der er Præoperativt givet:


Rp. I.v Dicillin 1 g engangsdosis.

 

Rygleje. Direkte anterior- midt-laterallinie adgang. Uden blodstomhed:

Avulsionsfraktur tuberositas tibiae identificeres. fragmentet oprenses og frakturen reponeres og holdes temporært med K-tråde. Fikseres med ***  AO skrue med halv genvind, 4,0/4,5 mm, uden washer der forsænkes i senesubstansen.
Tager godt fat. K-tråd og skue isættes på 30 ° fleksteret knæ.
Distal for avulusion isættes mitek GII ankre, senen syes a.m Krakrow.

Osteosynthesen testes til *** ° ( typisk 50 °) :ingen påvirkening af fraktur eller patella senen.,

Lagvis lukning med
0 Vicryl peritendiet/ retinaklet
2-0Vicryl og
3-0 Nylon.

Plaster, støttebind. DonJoy i - 10 til 30 grader anlægges.
 
Plan/bemærkninger

Kan udskrives når *** er velbefinende og mobiliseret efter følgende regime: må støtteskygge i 2 uger, herefter tiltagende fuld støtte, dog til smertegrænsen.
Anbefaler de første par dage RICE:

R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Forbindning lades urørt det første døgn, fra imorgen aften, må du ikke sove med støttebindet på, dagen efter, frit valg.

Skyggestøtte i 2 uger, herefter tiltagende støtte

DonJoy i
-10-30 ° uge 0-3
0-60 uge 3-4
0-90 uge 5-6.
Afbandagering efter 6 uger.

Udskrives med

rp. rtg. post-op og efter 2 og 6 uger.


Forventet sygemelding 2-4 uger.
Suturfjernelse om ca. 12-14 dage