Scopical veiw:

Mini open lateral refiksation:

 

 

Indikation/patologi
13 dage gammel ,Venstresidig osteokondral læsioner retropatellart, formentligt fra mediale facet af patella, tilbydes:
skopisk vurdering og efterfølgende åbent refiksationer af fragmenter og fjernelse af mindre dele  genu sin
 
Procedure
 
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, har accepeteret.
Der gives præoperativt:
 
 
rp. 2g Diciilin en gangsdosis
I GA + BLOK foretages:
 
Åbent refolsation af osteokondral læsion genus sin.
 
 
Time-Out. Med delvis brug af Blodstomhed ( *** min):
På bedøvet knæ findes
Bevægelighed Normal bevægelighed (0-140 grader)
MCL findes stabilt.. LCL findes stabil.. Lachmann negativ. Pivo shift negativ med normal patella glidning og titlning.
 
Anterolateral portal etabliseres.
I det suprapatellar recess: Ingen mus , der ses Blod og hyperræmi, førstnævnte udtømmes.
Brusk retropatellart, med grad 1 bruskforandringer saggitale ( billede 23) , normalt tracking af patella, ingen medial plica.
der ses 3 styks større Osteokondral læsioner beliggende infra patellart, det mindste fjernels skopisk, ca 3x3 mm , de 2 andre der er hhv 2,5 cm i diamter og et aflangt på ca 20x 5 mm, fjenes åbent.
På trochlear ses grad 1 bruskforandringer.
Normale forhold i lateral og medial recess, i førstnævnte ses intakt popliteus sene. ingen mus.
Der bemærkes stor/ dyb osteokondral læsion på laterale femurkondyl fra trochlear kanten og helt ned i ledfalden.
Anteromedialt portal etabliseres under visuelt med kanyle først over forhornet af medial menisk
I medial ledkammer ses brusken uden brusk læsioner med normal brusk på femur og normal brusk på tibia.
Mediale menisk testes med krog og der findes intakte forhold.
Der ses ingen Ramp eller rod læsioner posteriort fra.
Interkondylær Interkondylært ses ACL intakt. PCL findes intakt. begge holder for krog.
Stør Interkondylær plica med impigement .
I laterale ledkammer ses tibia med normal brusk, femur med normal brusk. Laterale menisk med intakte forhold.
Ingen rod-læsioner
men der ses stor og dyb osteokondral læsion fra fuld ekstenstion og proksimalttil fuld flekstion.
(billede 21+22)
 
Der gøres mini åbent adgang sv.t medial siden af patella, der er ingen defekter på patella.
Lukkes lagvis med duplikatur i MPFL insektionen
 
Der laves mini åbent adgang sv.t lateral femurkondyl siden, der foretages oprensning af frakturen og brusk/knoglestykket fikseres 6 smartnails fuldstændigt kongrunet ledfalde ( billede 24)
Minimal defekt helt proksimalt på 3 mm : foretgaes IMikrofraktur plus ( billede 25)
 
Der lukkes lagvis og
 
Der lukkes i hud med:
 
3-0 Nylon
 
Plaster og støttebind donjoy i 0-40 ° anlægges.
 
 
Konklusion:
 
1) Stor soteokondral læioner sv.t lateralsiden af femur, ca 90-95 refiksereret, den resterende del foretaget mikrofraktur.
 
 
Du er blevet opereret i dit venstre knæ, hvor du har fået fastsat et stykke brusk og opfrisket en bruskdefekt
Du må ikke støtte fuld på benet.
Ved tegn på komplikationer i form af infektion, blodpropper eller lignende skal du straks kontakte en læge.
 
 
Plan/bemærkninger
Kan udskrives når *** er velbefinende og mobiliseret efter evne, må ikke støtte:
Anbefaler de første par dage RICE:
 
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
 
Forbindning lades urørt det første døgn, fra imorgen aften, må du ikke sove med støttebindet på, dagen efter, frit valg.
 
Udskrives med
 
Rp. Smertepakke
 
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl. Morfin 10 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 10 styks
 
Forventet sygemelding 6 uger.
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 12-14 dage
 
 
DonJoy i 6 uger i 0- 40 °. Tillades ingen støtte med passiv ROM:
Der trænes passiv bevægelighed 0-40 grader.
Efter 4 uger 0-90.
Efter 6 uger fri bevægelighed og belastning.
 
6 uger efter operationen øges belastningen inden for smertegrænsen.
Må begynde at bøje til 90 grader med belastning.
3 mdr. efter operationen tillades belastning på fuldt bøjet knæ.
4 mdr. efter operationen tillades jogging og efter 6 mdr. tillades løb og lette hoppeaktiviteter på fast underlag.
Det er ikke usædvanligt, at der er hævelse af knæet, der strækker sig ud over 3 mdr.
Det endelige resultat af behandlingen vil først kunne vurderes efter 6-12 mdr.
 
rp. fys. instruktion.
rp. Special GOP ved fys.
 
mhp. genoptræning efter refiksation af brusk-flade.

rp. Telefons kons om 6 uger ved ut.
 
rp. tid i mit amb. om 3 mdr. til klinisk kontrol.