Operationsbeskrivelse:

Startes med standard knæskopi, det kan være nødvendigt at bruge blodtimshed samt at starte med shave hæmetom væk:

Ant. lat. og 2 ant. med. portaler.  Emieneta fraktur findes, der renses op.  Med scorpion sættes 2 Fiberwire 5 suturer gennem distale ACL lige ovenfor knoglestykkerne. Suturerne krydses og trækkes gennem 2 borekanaler på tibia fortil på hver side af avulsionen. Knyttes over knoglebro på forsiden af tibia. Er herefter helt stabil og med fuld extensionsevne. Lukkes i dybden med vicryl, vicryl rapid intracutant.
 
Post operativ plan:


er er anlagt Donjoy låst i strakt stilling. Efter 2 uger 0-40 grader, efter yderligere 2 uger 0-70 grader. Bandagen kan seponeres efter 6 uger. Må skyggestøtte i hele forløbet.