Procedure:

SST's trin for sikker kirurgi er gennemgået.

                                                               rp. diclocil 2g x 1 peroperativt.

Med pt. i rygleje og GA gøres incision i midtlinie. Stumpt i dybden. Man kommer direkte ned på ligametet, der gaber *** cm. Der foretages debridement af sene-enderne.  

Krackow sutur med fiberwire 5 i lig. patellare. Føres igennem 3 borehuller i patella via k-tråd med øje. Strammes til og knyttes knoglenært ved øvre patella pol. Suppleres med vicryl 0 i sene. Fibertape gennem borehul i tub. tibia, krydset og over øvre patellapol. Strammes i 45 graders fleksion.

Suturen testes peroperativt og pt. kan flektere minimum 90 grader med stabil fraktur. Kontrolleres i gennemlysning og der tages dokumentationsbilleder til media. 

Der lukkes i subcutis med vicryl og i huden med nylon 3-0 enkeltsuturer og med tilbagesting sv.t. patella pga. lettere stramning. 

Plaster og Don-Joy låst i 10 graders fleksion.

 

Plan / Bemærkninger:

 

 

Forventet samlet bandageringstid 6 uger.

           rp. skyggestøtte de første 2 uger. Bandagen må ikke tages af om natten. Ved hygiejne og tøjskift må benet ikke bøjes og skal holdes strakt.

           rp. fys.

 

           2 uger amb. kontrol  og oplåsning til 60 grader. Suturfjernelse hvis huden tillader. Tilladelse til fuld støtte med Don-Joy.

           4 uger amb og oplåsning til 90 grader.

           6 uger amb. kontrol og forventelig afbandagering samt henvisning til GOP