Plan / Bemærkninger:
Må mobiliseret efter evne, må støtte fuldt ud, uden restriktioner dog til smertegrænsen.
Anbefaler dog de første par dage især RICE:
 
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.
  
Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Herefte tiltagende belastning til smertegrænsen med hjælp fra:
 
Rp. fys mhp. bevægelse af knæet og DVT proflekase
 
Hvis hun er for immobil da, innohep
 
Må forvente en del smerter:
 
rp. Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. rp. Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage.
rp. Tabl. Oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl.
rp. Tabl Oxycontin 10 mg x 2 dgl
 
såfremt dette ikke er nok, da kan oxycontin øges eller der kan lægges blok via afd. Z.
 
 
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 14 dage eller
på afdelingen såfremt hun forsat er indlagt.
 
Endvidere:
Rp. bp infektionstal hvert 2. dage den første uge.
 
Såfremt disse falder da:
rp. Bp. 3 gange ugl.
 
skal forsætte med:
cont dicillin og penicillin.
 
til:
Rp. mikro-konf
 
mhp. evt justering af AB- behandling.
 
der forventes ca./ knap 2 uger iv behandling ( til bedring i klinik og CPR viser faldende tendens)
 
Efter udskrivelse kan man:
1 uge efter udskrivelse med CRP kontrol og igen12 uger efter iværksættelse af antibiotika behandling.