Fund / Patologi:
I anæstesi findes tydelig lateral sideløshed med fjedrende stop. Stabil medialt. Stabil med fast stop svarende til ACL og PCL.
Intraartikulært en lille smule blod. Brusken overalt nydelig. Begge menisker intakte og fastsiddende incl. rødder. Ingen tegn til RAMP læsion. Popliteussenen upåvirket.
På lateralsiden ses et lille skalformet knoglefragment incl. periost at være revet fra toppen af caput fibula incl. bicepssenen og LCL. Er trukket ca 2 cm bagud i biceps retning.
 
Procedure:
A-scopi gennem ant. lat. og med. portal. Ovenstående fund gøres. Herefter kurvet incision lateral over caput fibula. Knoglefragmentet løsnes - LCL og bicepssenen mobiliseres således at fragmentet kan kan trækkes frem til toppen af caput fibula. Knoglefladerne friskes op. Der sættes 3 juggerknot ankre i toppen af caput fibula, og suturerne flettes ind i fragmentet og LCL/bicepssene. Er herefter kommet helt på plads, og knæet stabilt lateralt og kan stadig ekstendere fuldt.
Lukkes i dybden med vicryl, vicryl rapid subcutant. Udstyres med hængselbandage låst i 30 grader.
 
Plan / Bemærkninger:
Skal behandles efter regimet for LCL rekonstruktion bortset fra at bandagen er låst i 30 grader de første 2 uger.
rp. spec. fys
rp. kontrol M51 om ca. 3 mdr.
Må først deltage i kamp (Jiu-Jitsu) om 6 mdr.