Tidligere ACL-rekonstruktion, pådraget sig en re-ruptur. Fået foretaget 1.stage, forsat instabilitet fornemmelse, aftalt rekonstruktion med patella sene.
 
Procedure:
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, og accepeterer, også d.d.
Der gives præoperativt:
 
Rp. 2g Dicillin engangsdosis.
I GA foretages:
 
 
Re-Rekonstruktion af ACL med lig. patella dxt.
 
 
 
Time-Out. Uden brug af Blodstomhed:
Bevægelighed Normal bevægelighed (0-140 grader)
På bedøvet knæ findes: MCL findes stabilt.. LCL findes stabil.. Lachmann positiv.
 
Dobbel incision over tuiberositas tibiae og den distale patellapol, hvorefter patellasenen identificeres og fridissikeres. Via afskæringsblok opnås en BonePatellaTendonBone-graft med en henholdsvis 9mm og 10mm knogleklods.
 
 
Anterolateral og anteromedialt portaler etabliseres. Skopi lateralt, instrument medialt, glat indføring, ingen øget intraartikulær væske.
I det suprapatellar recess, Ingen hyperræmi af synovia, ej heller ingen hypertrofi.
Brusk retropatellart, med normal brusk, normalt tracking af patella, ingen medial plica.
På trochlear ses normal brusk.
Normale forhold i lateral og medial recess, i førstnævnte ses intakt popliteus sene. Ingen mus.
I medial ledkammer ses brusken uden brusk læsioner med normal brusk på femur og normal brusk på tibia.
Mediale menisk testes med krog og der findes intakte forhold. med følger efter tidligere resektion fra corpus til baghorn er der ca. 7 mm tilbage af den priferer del.
Der ses ingen Ramp eller rod læsioner posteriort fra.
Interkondylær Interkondylært ses Ingen ACL. PCL findes intakt, denne holder for krog.
Positiv Empty-Wall sign. Ingen Interkondylær plica eller impigement.
Ilaterale ledkammer ses tibia med normal brusk, femur med normal brusk. Laterale menisk med intakte forhold.
Ingen rod-læsioner
 
Korsbåndresterne trimmes. Femorale footprint identificeres, og hen over en K-tråd bores med en 9 mm tulipanbor laves en femoral kanal på 30 mm dybde. Herefter bores den tibiale kanal med en diameter på 9 mm antero-medialt fra, henover en k-råd, som er placeret central i eminentia og i forlængelse af den laterale menisks forhorn. Via en træktråd indsættes BPTB-graften. Graften fikseres femoralt med enArthrex PEEK skrue 9x28mm og tibialt med en Arthrex PEEK skrue 9x28mm.

Man sikrer sig, at der ikke er notch-impingement og at der er fri bevægelighed. Herefter er knæleddet stabilt.
Der lukkes med Vicryl i fascie og subcutis og vicryl rapid i huden.
Steri-strips og plaster samt Iceband påsættes.
 
Plan
Tråde skal ikke fjernes idet de er selvopløselige.
Må bevæge og støtte til smertegrænsen.
rp. Fys. instruktion
rp. GOP til kommunen ved fys mhp. genoptræning efter ACL-rekonstruktion.
rp. Etårskontrol ved fys
hvor der skal kopi til operatør.
Må begynde at deltage i opvarmning til kontaktsport efter 9 mdr., men først deltage i kamp efter 12 mdr..
 
 
Konklusion
Du er blevet opereret i dit højre knæ, hvor du har fået rekonstrueret dit forreste korsbånd
Du må støtte fuld på benet, men må gerne aflaste knæet de første 2 uger for at reducere hævelse og smerter. Allerede få dage efter operation skal du starte med struktureret træning, som fortsættes i fysioterapeutisk regi. Du skal regne med 4-6 ugers sygemelding, op til 12 ugers genoptræning og at du først efter 12 måneder må vende tilbage til hårde, fysisk aktiviter som konkurrence idræt, ski, eller lignende. Ved tegn på komplikationer i form af infektion, blodpropper eller lignende skal du straks kontakte en læge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fund / Patologi:
Knoglekanaler veltilhelede. Ingen ny patologi.
 
Procedure:
Gl. cikatrice excideres. Midterste 1/3 af patellasenen høstes med knogleklods i begge ender. Præpareres til 9/10 mm diameter. Ant. lat. og med. portal. Gennem lav anteromed. portal sættes K-tråd sv. til anatomisk insertion på femur. Overbores med 9 mm sentinel bor. Med guide laves 10 mm kanal på tibia sv. til anatomisk footprint. Grafetn føres på plads og fixeres prox. med PEEK skrue. Graften tensioneres og man sikrer sig mod kollision. Fixeres distalt med PEEK skrue i nær extension. Herefter helt stabil.
Vicryl i dybden, nylon i hud.
 
Plan / Bemærkninger:
rp. tråde fjernes 12.-14. dagen
Må bevæge og støtte til smertegrænsen.
rp. Fys. instruktion
rp. GOP til kommunen ved fys mhp. genoptræning efter ACL-rekonstruktion.
rp. Etårskontrol ved fys
hvor der skal kopi til operatør.
Må begynde at deltage i opvarmning til kontaktsport efter 9 mdr., men først deltage i kamp efter 12 mdr..