Total ruptur af ACL :

 

ACL Rekonstruktion med semi-t med Tight-Rope ( medial portal veiw):

 

 

 

 

 

 

Operationsbeskrivelse:

Skråinc. over pes anserinus. Semi-T identificeres, frilægges og præp. på graftbor til en 8,5mm Quad-graft med Tight-rope i begge ender. Markeres og lægges til side.
Standard 2 portaler, ovenst. fund gøres idet man har krog i alle dele af leddet,ACL rester oprenses og fjernes. På 120 gr flex knæ opbores K-tråd i fem footprint, som overbores med 4,5 mm endobutton bor og herefter med 8,5 mm/ Sentinel bor. Træktråd indføres.
Via tibiaguide opbores K-tråd i tibiale footprint som overbores med 10 mm Sentinel. Træktråd trækkes ud.
ACL graften føres op og femorale endobutton flippes og tensioneres med Tigthrope til 20 mm markering. Der påsættes ABS button til buttonfri Tigthrope som påsættes 14 mmABS, incl suturer fra de frie graftender. Der tensioneres og ydeligere sikres over ABS med de frie suturer.

Herefter stram graft uden impingement.
Der lukkes i hud med:

2-0 Vicryl fascie

2-0 Vicryl subkutant.

3-0 Nylon

Plaster og støttebind og ice-band anlægges .


 
Plan 

Kan udskrives når han er velbefinende og mobiliseret efter evne, må støtte fuldt ud, uden restriktioner dog til smertegrænsen inden (rotations)sport i 9 og gerne 12 måneder.

Anbefaler de første par dage RICE:

 

R: Ro.

I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6

gange dagligt

C: Kompression = støttebind i dagtiden.

E: Elevation, benet holdes højt.

 

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.

Herefte tiltagende belastning til smertegrænsen.

Udskrives med

 

Rp. Smertepakke

 

Dvs:

Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks

Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks

Tabl. oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 30 styks

 

Forventet sygemelding 6 uger.

Suturfjernelse hos egen læge om ca. 14 dage

 

 

rp. Fys. instruktion

rp. GOP til kommunen ved fys mhp. genoptræning efter ACL-rekonstruktion.

rp. Etårskontrol ved fys

hvor der skal kopi til operatør.

Må begynde at deltage i opvarmning til kontaktsport efter 9 mdr., men først deltage i kamp efter 12 mdr.