Total ruptur af ACL :

 

ACL Rekonstruktion med semi-t med Tight-Rope ( medial portal veiw):

 

 

 

 

 

 

Operationsbeskrivelse:

Skråinc. over pes anserinus. Semi-T identificeres, frilægges og præp. på graftbor til en *** (8,5 etc)mm Quad-graft med Tight-rope i begge ender. Markeres og lægges til side.
Standard 2 portaler, ovenst. fund gøres idet man har krog i alle dele af leddet,ACL rester oprenses og fjernes. På 120 gr flex knæ opbores K-tråd i fem footprint, som overbores med 4,5 mm endobutton bor og herefter med 8,5 mm/ Sentinel bor. Træktråd indføres.
Via tibiaguide opbores K-tråd i tibiale footprint som overbores med ***(8,5) mm Sentinel. Træktråd trækkes ud.
ACL graften føres op og femorale endobutton flippes og tensioneres med Tigthrope til 20 mm markering. Der påsættes ABS button til buttonfri Tigthrope som påsættes ***(feks)14 mm ABS, incl suturer fra de frie graftender. Der tensioneres og ydeligere sikres over ABS med de frie suturer.

Herefter stram graft uden impingement.
Der lukkes i hud med:

2-0 Vicryl fascie

2-0 Vicryl subkutant.

3-0 Nylon

Plaster og støttebind og ice-band anlægges .


 
Plan 

Kan udskrives når *** er velbefinende og mobiliseret efter evne, må støtte fuldt ud, uden restriktioner dog til smertegrænsen inden (rotations)sport i 9 og gerne 12 måneder.

Anbefaler de første par dage RICE:

R: Ro.

I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6

gange dagligt

C: Kompression = støttebind i dagtiden.

E: Elevation, benet holdes højt.

 

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.

Herefte tiltagende belastning til smertegrænsen.

Udskrives med

 

Rp. Smertepakke

 
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl Oxycontin 10 mg x 2 dgl i få dage eller lille uge. 30 styks
Tabl. Toilax 10 mg x 1 dgl så længe der tages Oxycontin. 25 styks.
Tabl Ondasetron 4 mg ved behov max x 2. 10 styks.
Tabl. oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 30 styks 
 
Forventet sygemelding 4-6 uger.
 
rp. Fys. instruktion
 
rp. GOP til kommunen ved fys mhp. genoptræning efter ACL-rekonstruktion. rp. Etårskontrol ved fys
 
hvor der skal kopi til operatør.
Må begynde at deltage i opvarmning til kontaktsport efter 9 mdr., men først deltage i kamp efter 12 mdr 

 

Arthroscopy Techniques

Volume 4, Issue 6, December 2015, Pages e801-e806

Quadruple Semitendinosus Graft Construct and Suspensory Button Fixation for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction