Operationsbeskrivelse: 

Incision en håndsbredde + stor langebeck proksimalt for mediale malleol og proximalt langs medialkanten af tibia, til tub tibia nivaue. Skrap incision 1-2 cm posteriort for mediale kant af tibia, stumpt ril fascie der frilægges, Vene og nerve saphena ses og holdes til side. Der løses sub og præ fasicalt, under visuelt guide spaltes den superficelle loge og efterfølgende den dybe.

Med lange langebecks frilægges fascien proximalt og distalt til ca. en håndbrede proksimalt for medial mallol til knap tuberositas tibia, Med lange langebecks frilægges fascien proximalt og distalt. 

Der sikres hæmostase.

Der lukkes med

                                                                                        2-0 Vicryl subcutant

og

                                                                                        3-0 Vicryl rapid Intracutan  i hud.

Ropivacain 0,5% 20 ml i cicatrice og fasciotomi område.

Steri-strips, plaster, gaze og støttebind anlægges.

 

Post operativ plan:

Mobilisering med støtte til smertegrænse og fri ankelbevægelighed, men med aflastning med krykkestokke og hyppig elevation de første 14 dage.
  
 
                                                 rp: Kontrol i ambualtoriet efter 8-10 uger
                                                 rp: Fys instruks før udskrivelse
                                                 rp: Fys genoptræning i kommunalt regi
                                                 rp: Suturfjernelse ca. 14. dag 
  
Pt skal aflaste med krykkestokke de første 14 dage efter operation, og der vil derfor være behov for transport til og fra arbejde.
 
Udskrives med vanlige medicin samt:
De første par dage RICE:
 
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.
  
Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage. 
 
 
                                                 Rp. Smertepakke 
 
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl Oxynorm 5 mg ved behov dog max 6 gange i døgnet. 
 
Forventet sygemeding : 1-3 uger

Mobilisering med støtte til smertegrænse og fri ankelbevægelighed, men med aflastning med krykkestokke og hyppig elevation de første 14 dage.Der forventes at når han opnår kontrol og styrke af sin højre fod/ankel, typisk efter 4-6 uger, at han kan begyndte at løbe. Forventet "return to sport" efter 8-12 uger ca.