Inflammation af paratenon enten ved fibula´s spids eller tuberkle

Typisk overbelastning skade med lokalt hævelse, muligvis også krepitation

udrdes nærmere med UL eller MR,m typysk det første.

Behandles konservativt ellers kan (åben/skopisk) debridement komme på tale.