Symptomer:

  • Smerter lateralt
  • kan føle "instabilitet"
  • Posterior-lateral synovitis.

 

Operativ behandling:

Lille læsion " buckle-handle læsion": < 30%

  • resektion

Mellem < 50-75 %:

  • repair eller
  • Tubularisering

 

Stor læsion > 75 %:

  • Tenodese til peroneus brivis

eller hos yngre personer, allograft.

Elller FHL/FDL transfer

 

 

 

Plan: Ved tubularisering:

Foden skal holdes højt til i morgen også under hjemtransport af hensyn til blødning. Måskygge/balancestøtte max 10 kg i walkerstøvlen. Denne skal bæres hele døgnet de første 2 uger. 

 

Efter ca 2 uger

Amb kontrol i Fodsygepleje-ambulatoriet mhp. fjernelse af tråde og kontrol hos operatør til instruktion i videre plan.

Foden må herfter tages ud af bandagen og forsigtigt vippes lige op og ned. Øvelsen må udføres 5 gange dagligt 25 gange . Der må støttes forsigtigt på hælen 10-15 kg i walkerbandagen. Krykker skal anvendes

 Efter 4  uger 

Stigende belastning indenfor smertegrænsen i walkerstøvlen til fuld belastning i uge 8

 

Efter 8 uger

Amb kontrol hos operatør mhp formentlig gradvis afbandagering over de følgende to uger og henvisning til fysioterapi mhp genoptræning

Ankelstabiliserende bandage udleveres til brug de efterfølgende 12 uger. Efter 3 mdr skal den benyttes ved sport og andre belastende aktiviteter indtil mindst 6 mdr postoperativt.