Klinik:

 • Hævelse/ psudotumor bag lateral mallol
 • palpatorisk ømhed af peroneusserne bag lateralmallol
 • Pt´en kan fremkalde synlig (sub)luksation af peroneus.
 • Positiv apprehension test: luksation eller føelsen af dette ved dorsi-flekstion og eversion mod modstand.

 

Kan være ledsaget af logitunelt split af enten peroneus brevis (oftes) eller longus.

Op imod 75% der har læsion af SPR (superior peroneal retinaculum), har samtidlig læsion af ATFL +CFL.

 

Funktion:

Dynamtisk stabilisator af ankel og subtalare leddet.

Eversion

Plantarflekstion af ankelledet og 1. stråle.

 

Posttraumatisk betinget, 

årsag:

 • Flad retrofibular sulcus/fordybning
 • Kadaver studie, har vist at :
 1. 82 % har konkav sulcus
 2. 11 % flad sulcus
 3. 7 % Konveks sulbus
 • lav muskelbuge fra peroneus brevis
 • Peroneus quartus

 

Skader typisk lokaliseret til enten

 • Fibular groove, oftes Peroneus Brevis

eller

 • Cuboid tunnel, oftes Peroneus longus

 

Rgt kan vise "Fleck sign".

MR , Lateral/anterior  placeret peroneus brevis, skal passe med klinik da op imod 50% er falsk positive ( Giza et al. Foot & ankle specialist 2013 dec.)

 

 

Peronus subluksation:

 

Grad 1 : SPR er strippet af fibula

Grad 2 : det Fibrocartilage rim er strippet af

Grad 3 : Knogle avulusion.

 

 

Konservativ behandling:

Immibilisering i let plantarflektion og inversion i 4 til 6 uger, kan forsøges:

Sucess rate på 50 til 60%, men 

måske helt op til 74-75% fail rate (Escalas et al. JBJS 451-453 1980)

Mens akut repair vil have en succes-rate på 95% ( Eckert et al. JBJS  630-633 1976)

 

Akut behandling:

Reinsererer periostium og SPR tilbage lateral på fibula, efter denne er oprenset, reinserer rim. med borekanaler eller ankre, med dobbelt row repair med ikke-absorberer bare suturer. Vest-over-pants teknik.

Peroneus quartus kan excideres med fordel ( Giza, Best, Sullivan JBJS AM. 2005)

Fordybning er sjælent nødvendigt.

 

Kronisk behandling:

Samme som akut, groove deeping kan komme på tale, men vær opmærksom på:

Comparison of outcome after retinaculum repair with and without fibular groove deepening for recurrent dislocation of the peroneal tendons

J Cho, JY Kim, DG Song… - Foot & ankle international, 2014:
Isolated retinaculum repair compared to retinaculum repair with fibular groove deepening was a faster and simpler technique, but both techniques showed good outcomes for the treatment of recurrent traumatic peroneal tendon dislocation
 
Operationsbeskrivelse:
Indikation / Patologi:
Efter vridtraume, plaget af (sub)luksationer af peornus longus senen, aftalt reinsektion af SPR og fibular fordybning.

Procedure:
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, og accepeterer, også d.d.
Der er Præoperativt givet:


Rp. I.v Dicillin 2g engangsdosis.

I Block + GA foretages:
Reinsektion af SPR og fibular fordybning. Lateral mallol ***.Time-out. I blodtomshed ( *** min):
Skrap bue-formet lateral incision, til peoneus senerne, der åbnes ,lille fisssur i peoneus longus, ej behandlingskrævende.Lavt hængende muskle fra brevis : resecceres 6 cm op.
Med 4,5 mm bor, bores retrograd fra mallolspidsen. 2 rile dannels fra spidsen til ca 8 cm, herefter impactes fladet anteriort, ca 5 mm hele vejen op. Senen kan ikke lukseres ud.
Der laves borekanaler igennem lateral bagkant af fibula, og via denne syes SPR op, efter vest over pant teknikken, med:

0 Vicryl

Blodtomshed slippes og hæmostase sikres.
Der lukkes med

2-0 Vicryl fascie og subkuntant
3-0 Nylon i hud

Plaster og støtteforbinding samt walker anlægges.


Plan / Bemærkninger:
Kan udskrives når han er velbefinende og mobiliseret til skyggestøtte/balancestøtte walkerstøvlen. Denne skal bæres hele døgnet de første 2 uger, Efterfølgende efter nedstående regime.
dog til smertegrænsen.
Anbefaler dog de første par dage RICE:

R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Herefte tiltagende belastning til smertegrænsen.
Udskrives med

Rp. Smertepakke

Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl. oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 30 styks

Forventet sygemelding 6 uger.
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 14 dage eller
Denne tid skal aflyses af patienten, hvis denne ønsker at få suturfjernelse foretaget hos egen læge.

Rp. Fys mhp.

mobiliseret til skyggestøtte/balancestøtte walkerstøvlen. Denne skal bæres hele døgnet de første 2 uger, dog til smertegrænsen.

Efter ca 2 uger
Foden må herfter tages ud af bandagen og forsigtigt vippes lige op og ned.
Øvelsen må udføres 5 gange dagligt 25 gange . Der må forsat skyggestøtte i walkerbandagen.

Efter 4 uger
Stigende belastning indenfor smertegrænsen i walkerstøvlen til fuld belastning i uge 6

Efter 6 uger Amb kontrol hos operatør mhp formentlig og afbandagering og henvisning til fysioterapi mhp genoptræning:
Rp. GOP.
Rp. Kontrol hos ut om 6-7 uger

Ankelstabiliserende bandage ( aircast i amb) udleveres til brug de efterfølgende 12 uger.
Efter 3 mdr skal den benyttes ved sport og andre belastende aktiviteter indtil mindst 6 mdr postoperativt.