Klinik:

 • Hævelse/ psudotumor bag lateral mallol
 • palpatorisk ømhed af peroneusserne bag lateralmallol
 • Pt´en kan fremkalde synlig (sub)luksation af peroneus.
 • Positiv apprehension test: luksation eller føelsen af dette ved dorsi-flekstion og eversion mod modstand.

 

Kan være ledsaget af logitunelt split af enten peroneus brevis (oftes) eller longus.

Op imod 75% der har læsion af SPR (superior peroneal retinaculum), har samtidlig læsion af ATFL +CFL.

 

Funktion:

Dynamtisk stabilisator af ankel og subtalare leddet.

Eversion

Plantarflekstion af ankelledet og 1. stråle.

 

Posttraumatisk betinget, 

årsag:

 • Flad retrofibular sulcus/fordybning
 • Kadaver studie, har vist at :
 1. 82 % har konkav sulcus
 2. 11 % flad sulcus
 3. 7 % Konveks sulbus
 • lav muskelbuge fra peroneus brevis
 • Peroneus quartus

 

Skader typisk lokaliseret til enten

 • Fibular groove, oftes Peroneus Brevis

eller

 • Cuboid tunnel, oftes Peroneus longus

 

Rgt kan vise "Fleck sign".

MR , Lateral/anterior  placeret peroneus brevis, skal passe med klinik da op imod 50% er falsk positive ( Giza et al. Foot & ankle specialist 2013 dec.)

 

 

Peronus subluksation:

 

Grad 1 : SPR er strippet af fibula

Grad 2 : det Fibrocartilage rim er strippet af

Grad 3 : Knogle avulusion.

 

 

Konservativ behandling:

Immibilisering i let plantarflektion og inversion i 4 til 6 uger, kan forsøges:

Sucess rate på 50 til 60%, men 

måske helt op til 74-75% fail rate (Escalas et al. JBJS 451-453 1980)

Mens akut repair vil have en succes-rate på 95% ( Eckert et al. JBJS  630-633 1976)

 

Akut behandling:

Reinsererer periostium og SPR tilbage lateral på fibula, efter denne er oprenset, reinserer rim. med borekanaler eller ankre, med dobbelt row repair med ikke-absorberer bare suturer. Vest-over-pants teknik.

Peroneus quartus kan excideres med fordel ( Giza, Best, Sullivan JBJS AM. 2005)

Fordybning er sjælent nødvendigt.

 

Kronisk behandling:

Samme som akut, groove deeping kan komme på tale, men vær opmærksom på:

Comparison of outcome after retinaculum repair with and without fibular groove deepening for recurrent dislocation of the peroneal tendons

J Cho, JY Kim, DG Song… - Foot & ankle international, 2014:
Isolated retinaculum repair compared to retinaculum repair with fibular groove deepening was a faster and simpler technique, but both techniques showed good outcomes for the treatment of recurrent traumatic peroneal tendon dislocation