Os peroneum resektion:

Bipartite: 30 %

Resektion vil oftes efterlade en hul, hvor man kan enten:

  • tubulariserer defekten eller
  • Tenodese