Operationsbeskrivelse:
 
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, og accepeterer, også d.d.
Der er Præoperativt givet:
  
  
Rp. I.v Dicillin 2g engangsdosis.
  
I GA foretages:
  
Skopisk partial syvektomi ankel sin.
  
Time-out. Uden brug blodtomshed:
Skrap inicion i hud medial for tib. ant. stumt til leddet, skopi i led efter max dorsi-flekstion:
Der ses ingen randudbygninger på tibiakanten eller talus,
Lettere synovitis sv.t lateral i gutter, der ses normalt brusk på over alt på talus og tibia.
Med nål med respekt for sup. peroneus n. etabliseres AL portal via denne skopisk partial syvektomi og fjernelse af de synovitis , der skiftes portal og de mediale meget let synovitis fjernes, med Arthocare.
Efterfølgende i max dorsi-flektion: ingen impingement hverkenden fra bløddele eller knogle.
Der lægges
Carbokain 15 ml med adrenealin i leddet
  
og der lukkes med:
  
3-0 Nylon i hud
  
Plaster og sforbinding anlægges.
  
Plan:
 
Kan udskrives når *** er velbefinende og mobiliseret efter evne, må støtte fuldt ud, uden restriktioner dog til smertegrænsen.
Anbefaler dog de første par dage RICE:
  
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.
  
Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Herefte tiltagende belastning til smertegrænsen.
Udskrives med
  
Rp. Smertepakke
  
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 styks
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I max 10 dage. 30 styks
Tabl. Oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 30 styks
  
Forventet sygemelding 2-4 uger.
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 14 dage eller
  
Rp.Tid til stingfjernelse hos sgpl i AMB efter 12-14 dage
Denne tid skal aflyses af patienten, hvis denne ønsker at få suturfjernelse foretaget hos egen læge.
  
Der planlægges opfølgende kontrol i mit ambulatorium 3 mdr. efter operationen.
  
Rp. kontrol tid hos ut.
  
endvidere:
  
Rp. fys
mhp.
instruktion i bevarelse af ankel bevægelighed når smerterne tillader dette, endvidere:
  
Rp. GOP